ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2020/2021 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА за работа в ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Левски през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ОЕСР).