Доклад-анализи

учебна 2021-2022 година

 учебна 2020-2021 година

учебна 2019-2020година

Учебна 2018-2019 година 


Учебна 2017-2018 година


Доклади от Годишен педагогически съвет – Юли 2017 г.

Директор

  • Доклад
  • Помощни файлове към доклада

Методически обединения

  • Начално образование
  • Прогимназиален и гимназиален етап
  • Целодневна организация на учебния ден

Доклади от Годишен педагогически съвет – юли 2016 г.

Директор

  • Доклад
  • Помощни файлове към доклада
  • нагоре