Бюджет и отчети


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

Разходи  на бюджета за първо тримесечие към 31 март 2023г.
Бюджет-2023

Публикациите в това меню за 2022 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

Годишен финансов отчет  към 31.12.2022 г.;
Отчет на бюджета  за третото тримесечие към 30.09.2022г.
Отчет на бюджета  за второ тримесечие към 30.06.2022г.
Разходи  на бюджета за първо тримесечие към 31 март 2022г.
Бюджет-2022

Публикациите в това меню за 2022 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


Годишен финансов отчет  към 31.12.2021 г. ;
Отчет на  бюджет за 3 тримесечие към 30  септември 2021 г.
Отчет на  бюджет за 2 тримесечие м. юни 2021 г.
Отчет на бюджета за 1 тримесечие към 31 март 2021г.
Бюджет –2021

Публикациите в това меню за 2021 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


Годишен финансов отчет 2020 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2020 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2020 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие  м. март 2020 г.
Начален бюджет за 2020 г.

Публикациите в това меню за 2020 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


Годишен финансов отчет към м.12. 2019 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2019 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2019 г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие 2019 г.
Начален бюджет за 2019 г.

Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование


Годишен финансов отчет към м.12. 2018 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2018 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2018 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие 2018 г.
 Начален бюджет  за 2018 г.

Публикациите в това меню за 2018 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование .


Годишен финансов отчет към м.12. 2017 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2017 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2017 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие 2017 г.
Бюджет 2017 г.