Бюджет


ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ

Отчет по разходите  на бюджета за първо тримесечие към 31 март 2024г.
Бюджет- 2024г.

Публикациите в това меню за 2023 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от
ЗАКОНА  за предучилищното и училищното образование

Годишен финансов отчет на разходите по Бюджета към 31.12.2023г.
Отчет по разходите  на бюджета за третото тримесечие към 30 септември  2023г.
Отчет по разходите  на бюджета за второто тримесечие към 30 юни  2023г.
Отчет по разходите  на бюджета за първо тримесечие към 31 март 2023г.
Бюджет-2023

Публикациите в това меню за 2023 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

Годишен финансов отчет  към 31.12.2022 г.;
Отчет на бюджета  за третото тримесечие към 30.09.2022г.
Отчет на бюджета  за второ тримесечие към 30.06.2022г.
Разходи  на бюджета за първо тримесечие към 31 март 2022г.
Бюджет-2022

Публикациите в това меню за 2022 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

Годишен финансов отчет  към 31.12.2021 г. ;
Отчет на  бюджет за 3 тримесечие към 30  септември 2021 г.
Отчет на  бюджет за 2 тримесечие м. юни 2021 г.
Отчет на бюджета за 1 тримесечие към 31 март 2021г.
Бюджет –2021

Публикациите в това меню за 2021 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

Годишен финансов отчет 2020 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2020 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2020 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие  м. март 2020 г.
Начален бюджет за 2020 г.

Публикациите в това меню за 2020 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

Годишен финансов отчет към м.12. 2019 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2019 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2019 г.
Отчет на бюджет за първо тримесечие 2019 г.
Начален бюджет за 2019 г.

Публикациите в това меню за 2019 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование

Годишен финансов отчет към м.12. 2018 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2018 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2018 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие 2018 г.
 Начален бюджет  за 2018 г.

Публикациите в това меню за 2018 година са в изпълнение на член 290, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование .

Годишен финансов отчет към м.12. 2017 г.
Отчет на бюджет за 3 тримесечие м. септември 2017 г.
Отчет на бюджет за 2 тримесечие м. юни 2017 г.
Отчет на бюджет за 1 тримесечие 2017 г.
Бюджет 2017 г.