Бюджет

Отчет на бюджет за първото тримесечие на 2023 година.

Обяснителна записка по отчет на бюджет за първото тримесечие на 2023.

Отчет на бюджет за 2022 година

Обяснителна записка по отчет на бюджет за 2022 година

Отчет на бюджет за трето тримесечие на 2022 година

Обяснителна записка по отчет на бюджет за трето тримесечие на 2022

Отчет на бюджет за второ тримесечие на 2022 година.

Обяснителна записка по отчет на бюджет за второ тримесечие на 2022.

Отчет на бюджет за първото тримесечие на 2022 година.

Обяснителна записка по отчет на бюджет за първото тримесечие на 2022.

Отчет на бюджет за 2021 година.

Обяснителна записка по отчет на бюджет за 2021 година.

Отчет на бюджет на девтмесечието на 2021 година

Обяснителна записка по отчет за деветмесечието на 2021 година

Отчет на бюджет за първото тримесечие на 2021

Обяснителна записка по отчет за първото тримесечие на 2021 година

Бюджет за 2021 година

Отчет за бюджета на 2020 година.

Обяснителна записка по отчет за  2020 година.

Отчет за бюджета на девтмесечието на 2020 година.

Обяснителна записка по отчет за деветмесечието на 2020 година.

Отчет на бюджет за първото шестмесечие на 2020

Обяснителна записка по отчет за първото шестмесечие на 2020 година

Отчет на бюджет за първото тримесечие на 2020

Обяснителна записка по отчет за първото тримесечие на 2020 година

Бюджет за 2020 година

Отчет на бюджет за шестмесечието на 2019 година

Отчет на бюджет за деветмесечието на 2019 година

Отчет на бюджет за дванадестнмесечието на 2019 година