АКТУАЛНО

Свободни места за записване на ученици за учебната 2022/2023 година

Свободни места за прием за втори учебен срок на учебната 2022/2023 година  в  8, 9, 10, 11 и 12 клас

8 клас – специалност „Пътно-строителна техника“ – 11 места

8 клас – специалност „Механизация на селското стопанство“ – 7 места

8 клас – специалност „Експлоатация на атомобилния транспорт“ – 9 места

9 клас – специалност „Пътно-строителна техника“ – 4 места

9 клас – специалност „Автотранспортна техника“ – 2 места

10 клас – специалност „Пътно-строителна техника“ – 5 места

10 клас – специалност „Механизация на селското стопанство“ – 2 места

11 клас – специалност „Пътно-строителна техника“ – 11 места

11 клас – специалност „Автотранспортна техника“ – 8 места

12 клас – специалност „Пътно-строителна техника“ – 3 места

12 клас – специалност „Подемно-транспортна техника“ – 4 места

12 клас – специалност „Механизация на селското стопанство“ – 6 места

Подаване на заявление за записване – в канцеларията на училището.

Телефон за справки: 0894472672