Обществен съвет към училището

ПОКАНА

На 11.01.2023г. от 14:30 часа в учителската стая на ПГТ „Вл.П.Минчев“ ще се проведе заседание на обществения съвет към училището по следния дневен ред:

  1. Обсъждане на предложенията за план-прием за учебната 2023/2024г. и даване на становище.
  2. Отчет на финансовите разходи на ПГТ за 2022 година.

Канят се всички членове на обществения съвет.

Съгласно чл. 21 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, моля в тридневен срок да потвърдите присъствието си на адрес pgt_vladimirovo@abv.bg