Специалности и балообразуване

Професия: „Монтьор на транспортна техника“

Специалност „Пътно-строителна техника“

Паралелката е с 5 годишен срок на обучение и придобиване на ІІ степен на професионална квалификация.

Балообразуване: Сбор от

 • удвоения брой точки от теста по български език и литература от националното външно оценяване;
 • удвоения брой точки по математика от националното външно оценяване;
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7 клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за завършен 7 клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Професия: „Монтьор на селскостопанска техника“

Специалност „Механизация на селското стопанство

Паралелката е с 5 годишен срок на обучение и придобиване на ІІ степен на професионална квалификация.

Балообразуване: Сбор от

 • удвоения брой точки от теста по български език и литература от националното външно оценяване;
 • удвоения брой точки по математика от националното външно оценяване;
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7 клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за завършен 7 клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Професия: „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“

Специалност „Експлоатация на автомобилния транспорт

Паралелката е с 5 годишен срок на обучение и придобиване на ІІI степен на професионална квалификация.

Балообразуване: Сбор от

 • удвоения брой точки от теста по български език и литература от националното външно оценяване;
 • удвоения брой точки по математика от националното външно оценяване;
 • оценката по физика от свидетелството за завършен 7 клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците;
 • оценката по информационни технологии от свидетелството за завършен 7 клас, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.