Прием след 7 клас

за учебната 2022/2023 г.

по следните специалности:

1.Монтьор на пътно-стоителна техника с категория „B”и „Ткт”

Завършилите получават:

 1. Диплома за средно образование;
 2. Свидетелство за втора професионална квалификационна степен;
 3. Правоспособност за управление на багер, фадрома, валяк, грейдер, асфалто-разтилач.

Свидетелство за категория „B”и „Ткт”;

2.Монтьор на селскостопанска техника – Механизация на селското стопанство

Завършилите получават:

 • Диплома за средно образование;
 • Свидетелство за втора професионална квалификационна степен;
 • Свидетелство за категория „Ткт“ и „B”;

3.Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт – с разширено изучаване на английски език

Завършилите получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за трета професионална квалификационна степен;
  • Свидетелство за категория „B”;