График

След завършен седми клас

1. Провеждане на тестове по:

  • Български език и литература – 14.06.2022 г.
  • Математика – 16.06.2022 г.

2. Обявяване на резултатите от националното външно оценяване –  до 28.06.2022 г. включително.

3.Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити –  01.07.2022 г.

4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – от 05.07 – 07.07.2022 г. включително.

5.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07.2022 г. включително.

6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – до 15.07.2022 г. включително.

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 20.07.2022 г.

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. –  до 22.07.2022 г. включително.

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране –  25.07.2022 г.

10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. – 26.07. – 27.07.2022 г. включително.

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 29.07.2022 г. включително.

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. –  02.08.2022 г. включително.

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.  –  03.08.2022 г.

14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  – определя се от директора – до 10.09.2022 г. включително.

15. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. – до 14.09.2022 г. включително.

Свали: График на дейностите, Заповед на директора с график на дейностите

Повече информация – на сайта на МОН!