BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″

Проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

Проект „Ученически практики – 2″ стартира за поредна година и гимназистите на ПГТ „Вл. П. Минчев“ отново имаха възможността да приложат наученото в часовете по теория и практика в реална работна обстановка. Тази година партньорските фирми, с които гимназията работи, са единадесет, а учениците, които се включиха – 54. Те имаха възможността да усетят работния процес такъв, какъвто е реално. Чрез динамична обстановка, наблюдения, демонстрации и различни задачи, работодателите включиха нашите ученици в работното ежедневие на автомонтьори, механизатори на селското стопанство и какво ли още не. Показваме ви малка част от задачите, които нашите ученици с интерес вече са проследили. През пролетната и част от лятната ваканция те бяха на терен и с ентусиазъм за работа затвърдиха теорията с практика в реална среда. Това бе предизвикателство за учениците от дванадесети клас и възможност за тестване на готовността им за пазара на труда след като завършат училище.