Училищни учебни планове

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022/2023

Училищен учебен план 8а клас 2022/2023, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 8б клас 2022/2023, специалност Механизация на селското стопанство

Училищен учебен план 8в клас 2022/2023, специалност Експлоатация на автомобилния транспорт

Училищен учебен план 9а клас 2022/2023, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 9б клас 2022/2023, специалност Автотранспортна техника

Училищен учебен план 10а клас 2022/2023, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 10б клас 2022/2023, специалност Механизация на селското стопанство

Училищен учебен план 11а клас 2022/2023, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 11б клас 2022/2023, специалност Автотранспортна техника

Училищен учебен план 12а клас 2022/2023, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 12а клас 2022/2023, специалност Подемно-транспортна техника техника

Училищен учебен план 12б клас 2022/2023, специалност Механизация на селското стопанство

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2021/2022

Училищен учебен план 8а клас 2021/2022, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 8б клас 2021/2022, специалност Автотранспортна техника

Училищен учебен план 9а клас 2021/2022, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 9б клас 2021/2022, специалност Механизация на селското стопанство

Училищен учебен план 10а клас 2021/2022, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 10б клас 2021/2022, специалност Автотранспортна техника

Училищен учебен план 11а клас 2021/2022, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 11а клас 2021/2022, специалност Подемно-транспортна техника

Училищен учебен план 11б клас 2021/2022, специалност Механизация на селското стопанство

Училищен учебен план 12а клас 2021/2022, специалност Пътно-строителна техника

Училищен учебен план 12б клас 2021/2022, специалност Логистика на товари и услуги