НП „Иновации в действие“

По Национална програма „Иновации в действие“, ПГТ „Вл.П.Минчев“ осъществи партньорство с ПТГ „Д-р Никола Василиади“, гр.Габрово. В дните на сътрудничество бе посетен Техпарк към ТУ Габрово, споделиха се добри практики при обучение чрез работа и бяха посетени културни и исторически забележителности в региона.

Моменти от посещението може да разгледате тук: