Полезни връзки

линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция ‘Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет и линк за сваляне на брошурата.

линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“.