Училищен екип

Даниела Йорданова Христова – Директор

Светлана Трифонова Иванова – ЗДУД

 

Учители гимназиален и прогимназиален етап:

Стела Петлянкова – предмети по професионална подготовка

Йорданка Атанасова – учител по Природни науки

Стелиян Маринов Станчев – учител по ФВС и Технологии и предприемачество

Снежана Стоянова Колева – учител по математика

Мария Констатиновна Михова – учител по Руски език и География и икономика

Диана Георгиева Колева – учител по Англ.език

Даниела Кирилова Кабакчиева – учител по БЕЛ

Атанас Богданов Арабаджиев – учител по история

Начални учители:

Марияна Маринова Дончева – класен ръководител 4 клас

Ива Цанкова Цанева – класен ръководител 3 клас

Веска Недева Колева – класен ръководител 2 клас

Анна Христова Стоянова – класен ръководител 1 клас

 

Учители ЦДО:

Ваня Станчева Добрева – учител ЦДО 1 – 2 клас

Анелия Здравкова Тюфекчиева – Станчева – учител ЦДО 3-4 клас

Мария Иванова Йонова – ЦДО III – 5 и 6 клас