Документи

Документи 2023/2024 учебна година

 1. Училищни учебни планове 2023/2024
 2. Годишен план на СУ Борино_23_2024
 3. Организация учебен ден 2023/2024
 4. План БДП_СУ_Борино 2023/2024
 5. Спортен календар 2023/2024
 6. План за квалификация за учебната 2023-2024 година
 7. ВПОРЗ – актуализирани 05.09.2023
 8. Стратегия на училището – актуализирана
 9. ВПОРЗ – актуализирани /в сила от 01.01.2024 г./

=========================================================

Документи 2022/2023 учебна година

 1. Училищни учебни планове 2022_2023
 2. Годишен план на СУ Борино_22_2023
 3. Организация учебен ден 22_23
 4. План БДП_СУ_Борино_2022_2023
 5. Спортен календар за 2022/2023 учебна година
 6. План за квалификационната дейност 2022/2023
 7. Правилник за устройството и дейността на училището /актуализиран – 09.09.2022 г./
 8. Мерки за повишаване на качеството на образованието – 2022/2023
 9. ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище
 10. ПРОГРАМА-за предоставяне на равни възможности
 11. Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието 2022-2023
 12. Училищна-програма-по-гражданско-здравно-екологично-и-интеркултурно-образование
 13. Училищна програма за целодневна организация-2022-2023
 14. ВПОРЗ_СУБорино_01_09_2022/актуализирани/

===========================================================

Документи 2021/2022 учебна година

 1. Училищни учебни планове – 2021/2022
 2. Годишен план на СУ Борино_21_2022
 3. Организация учебен ден 21_22
 4. План БДП_СУ_Борино /актуализиран/
 5. Спортен календар
 6. План за квалификационната дейност_2021/2022
 7. Правилник за устройството и дейността на училището /актуализиран 10.09.2021/
 8. Мерки за повишаване на качеството на образованието
 9. ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище
 10. Програма за предоставяне на равни възможности
 11. Насоки за работа на училището при епидемична обстановка
 12. Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието 2021-2022
 13. Училищна програма за ЦДОУД-2021-2022
 14. ВПОРЗ_СУБорино_01_04_22 – актуализирани

==============================================================

Документи 2020/2021 учебна година

 1. Стратегия за развитие на училището -2021_2025
 2. Мерки за повишаване качеството на образованието
 3. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 4. Програма за предоставяне на равни възможности
 5. Правилник за уст. и дейността на училището – 2020_21/актуализиран/
 6. Годишен план на СУ Борино_20_21
 7. Организация на учебния ден
 8. Училищни учебни планова_2020_2021
 9. План за квалификационна дейност – 2020/2021
 10. ВПОРЗ СУ Борино – 01_01_2021
 11. План БДП_СУ_Борино

==============================================================

Документи 2019/2020 учебна година

 1. Правилник за уст. и дейността на училището – Борино_2019_20/актуализиран/
 2. Годишен план_2019_20
 3. Организация на учебния ден
 4. Училищни учебни планове – 2019/2020
 5. Правила-за-работа с електронен-дневник
 6. Правилник за вътрешния трудов ред в СУ Борино /актуализиран/
 7. ВПОРЗ_СУБорино_01_01_2019
 8. ВПРЗ_СУБорино_01_2020 /актуализирани/

==============================================================

Документи 2018/2019 учебна година

 1. Правилник за уст. и дейността на училището
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ_СУ_Борино
 3. Годишен план на СУ_Борино_2018_19
 4. Организация на учебния  ден
 5. План за квалификационната дейност
 6. Училищни учебни планове – 2018/2019
 7. ВПОРЗ_СУ_Борино_01_01_19

================================================

Документи 2017/2018 учебна година:
–––––––––––––––––––––––

 1. Правилник за дейността на училището – Борино_2017_18
 2. Годишен план на СУ Борино_17_18
 3. Организация на учебния ден
 4. Училищна програма за ЦДО
 5. Училищни учебни планове – 2017/2018
 6. Спортен календар 2017/2018
 7. Етичен кодекс
 8. Правилник ВТР_СУБорино_17_18
 9. ВПОРЗ_СУБорино_17_18

 

Изпити Самостоятелна форма на обучение:
––––––––––––––––––––––––

 1. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Септемврийска сесия 2017/2018
 2. График СФО – VІІІ кл. – Септемврийска сесия 2017/2018
 3. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Януарска сесия 2017/2018
 4. График СФО – VІІІ кл. – Януарска сесия 2017/2018
 5. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Юнска сесия 2017/2018
 6. График СФО – VІІІ кл. – Юнска сесия 2017/2018
 7. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Септемврийска сесия 2018/2019
 8. График СФО – VІІІ кл. – Януарска сесия 2018/2019
 9. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Януарска сесия 2018/2019
 10. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Юнска сесия 2018/2019
 11. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Септемврийска сесия 2018/2019
 12. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Януарска сесия 2019/2020
 13. График СФО – ІХ-ХІІ кл. – Юнска сесия 2019/2020
 14. График СФО – VІІІ-ХІІ – Септемврийска сесия 2020/2021
 15. График СФО – VІІІ-ХІІ – Януарска сесия 2020/2021

БЮДЖЕТ 2024

===================================

 • Бюджет 2024 натурални показатели
 • Бюджет 2024
 • Отчет бюджет І трим. 2024
 • Отчет бюджет ІІ трим. 2024
 • Отчет бюджет ІІІ трим. 2024
 • Отчет Бюджет 2024

БЮДЖЕТ 2023

===================================

БЮДЖЕТ 2022

===================================

БЮДЖЕТ 2021

====================================

БЮДЖЕТ 2020

=====================================

БЮДЖЕТ 2019
–––––––––––––––––––––––

БЮДЖЕТ 2018
–––––––––––––––––––––––-

БЮДЖЕТ 2017:
–––––––––––––––––––––––

Документи 2016/2017 учебна година


 1. Стратегия за дейността на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране: strategia-2016-2020
 2. Училищен учебен план за учебната 2016/2017 учебна година:uchebenplan2016_17
 3. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2016/2017: uchilishtnaprograma-celodnevna-2016-2017
 4. Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище:uchilishtna-politika-otpadane
 5. Правилник за дейността на училището за 2016/2017 учебна година: pravilnikzadeynostta_2016_17
 6. Етичен кодекс на педагогическия и непедагогическия персонал: etichen_kodeks
 7. Годишен план за дейността на училището за 2016/2017 учебна година: godishenplan-na-su-borino
 8. Седмично разписание за първи срок на учебната 2016/2017 година: sedmichnoraspisanie-1srok
 9. Организация на учебния ден 2016/2017 учебна година: dnevenrejim
 10. sporten-kalendar-16-17
 11. Седмично разписание 2 срок