Профил на купувача

     Обява на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на НУ „Паисий Хилендарски“ с. Зимница, община Мъглиж”

   АОП № 9089370 / сканирано

 Пазарни консултации

АОП № 9089800

10. Информация за удължаване срока на обявата – 02.07.2019г.
11. Обява – 02.07.2019г.
12. Протокол – 18.07.2019г.
13. Договор – 22.07.2019г.

      Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително-монтажните работи за реализиране на строеж: „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на НУ „Паисий Хилендарски“ с. Зимница, община Мъглиж”
1. Обява – 10.06.2019г.
3. Оферта – 10.06.2019г.
4. КС – 10.06.2019г.
6. Доклад – 10.06.2019г.
7. Резюме – 10.06.2019г.
8. Сертификат – 10.06.2019г.
9. Оферти: ( Оферта 1; Оферта 2 ) – 19.06.2019г.

     Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително-ремонтните работи на обект: „Извършване на текущ ремонт на НУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Зимница”

 
1. Обява – 15.02.2019г.
2. Указания – 15.02.2019г.
4. Образци:
5. КС – 15.02.2019г.
6. Проект на договор – 15.02.2019г.
8. Протокол – 13.03.2019г.
9. Договор – 27.03.2019г.