Епидемиологична обстановка

Във връзка със зап.№ РД 09-4201 / 05.11.2021 г. на Министъра на образованието и недостатъчен брой декларации на родители за съгласие за тестване на учениците от 1 – 4 клас от 10.11.2021 г. всички ученици преминават в ОРЕС по следния график:

Разписание – ел.среда 08.11.

Карантиране на паралелка

Съобщение

Във вързка с предписание на РЗИ паралелката от четвърти клас преминава в обучение в електронна среда за периода 27.10.2021 г. –  05.11.2021 г. Всички ученици ще работят в платформата  Teams.