Документи по чл.263 от ЗПУО

Документи за учебната 2023 / 2024 година

Годишен план-2023-2024

Училишна програма

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Заповед 2023

Стратегия-2023

Програма за представяне ма равни възможности

5 и 6 клас – учебна програма

7 клас- учебна програма

Училищен учебен план 2023

Правилник за дейността на училището

_________________________________________________

Документи за учебната 2022 / 2023 година

Годишен план

Дневно разписание

Етичен кодекс на училищната общност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Заповед

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия за развитие на ОУ Краище

Училищна програма

__________________________________________

Документи за учебната 2021 / 2022 година

Етичен кодекс на училищната общност

Правилник за дейността на училището

Форма на обучение

Годишен план-2021-2022

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за обучение и действия в ОУ Краище

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия за развитие за ОУ Краище

Училищна програма за превенция на отпадането

Учебен план за 1 а клас

Учебен план за 1 б клас

Учебен план за 2 а клас

Учебен план за 2 б клас

Учебен план за 3 а клас

Учебен план за 3 б клас

Учебен план за 4 а клас

Учебен план за 4 б клас

Учебен план за 5 а клас

Учебен план за 5 б клас

Учебен план за 6 а клас

Учебен план за 6 б клас

Учебен план за 7 а клас

Учебен план за 7 б клас

____________________________________________

Документи за учебната 2020 / 2021 година

Заповед – Форма на обучение

Училищен учебен план за I а клас

Училищен учебен план за I б клас

Училищен учебен план за II а клас

Училищен учебен план за II б клас

Училищен учебен план за III a клас

Училищен учебен план за III б клас

Училищен учебен план за IV a клас

Училищен учебен план за IV б клас

Училищен учебен план за V а клас

Училищен учебен план за V б клас

Училищен учебен план за VI а клас

Училищен учебен план за VI б клас

Училищен учебен план за VII a клас

Училищен учебен план за VII б клас

Годишен план

Правилник за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия за развитие на ОУ Краище

Училищна програма за превенция за отпадане от училище

____________________________________________

Документи за учебната 2019 / 2020 година

Инфо 143 – валидиране(3) ОУ-с.Краище

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 153 – издаване на дубликати на документи за завършен клас, удостоверения, свидетелства ,дипломи(1)

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас(2)

 

Признаване от чужбина I – VI клас

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности

Училищна програма

Дневно разписание

График за провеждане на часове

График

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Годишен план

Училищен учебен план

_________________________________________________

Документи за учебната 2018 / 2019 година

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (1)

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (2)

Информация административни услуги на ОУ „Св. П. Хилендарски“ (3)

Годишен план

Училищни учебни планове

Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи

Програма за превенция на отпадането на ученици от училище

Организация на учебния ден

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

____________________________________________________

Документи за учебната 2017/2018 година

Алгоритъм

Механизъм 28.12.2017

Презентация-насилие-ученици

Инструктаж

Методически насоки за представяне на темата за тормоза и насилието в училище

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с тормоза между учениците

Списък на учителите

Система за взаимодействие между учители, ученици и техните лични лекари

 

_____________________________________________________

1. Годишен план на училището

2. Училищни учебни планове

3. Училищна програма за превенция на отпадането на деца от училище

4. Стратегия за развитие

5. Мерки за повишаване на качеството на образованието

6. Програма за предоставяне на равни възможности

7. Правилник за дейността на училището


НАРЕДБА 3 за системата за оценяване

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование