Ние вече сме грамотни

Тържество, посветено на празника на буквите под надслов „ Ние вече сме грамотни“, оганизираха госпожите на първокласниците. Тържеството отбеляза успешния край на изучаването на основната книга за първокласника, а именно Букварът.
Празници много, но най-големият празник в първи клас е Празникът на буквите. Неусетно мина времето в изучаване на буквите и настъпи момента, в който с гордост първокласниците могат да заявят:

“Мога да чета и пиша!“

Гостите се насладиха на много песни, танци, стихчета и драматизации.
Тържеството завърши с хубава торта и много снимки за спомен.

Превенция за закрила на детето

Комисията по „Превенция за закрила на детето “ към ОУ „Св. Паисий Хилендарски „, представи презентация на тема: “ Не на тютюнопушенето“ пред учениците от 3-те и 4-те класове. Изготвени бяха и информационни табла с важни послания за опазване на живота и здравето на хората!