Кратка информация

 

 

Пряката демокрация в България – възможности и предизвикателства

Това е проект на фондация Институт за пряка демокрация в партньорство с Институт за референдуми и инициативи, Швейцария и Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики / АСИ/, заедно с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.

Цел на проекта: Целта е да се насърчи прякото участие на гражданите в решенията и политиките на местно и централно ниво и възможностите за ефестивно гражданско участие и прилагане принципите на пряката демокрация в България.

Дейности: анализ и оценка на съществуващата ситуация в страната /законодателство, практики, обществени нагласи/, проучване и популяризиране на швейцарския опит, провеждане на обучение по швейцарския модел Democracy Factor на активисти, /доброволци за оказване на консултантска помощ за прилагане на инструменти за гражданско участие, публикуване на информация, база данни и онлайн платформа за консултации на специално разработен уебсайт за историята и практическото приложение на формите на пряката демокрация, информационна и застъпническа кампания.

Продължителност: 18 месеца

Проектът ще допринесе за българо-швейцарското партьорство, както и за повишаване на капацитета на българските партьори, които ще се възползват от швейцарския опит и добри практики при решаване на специфични предизвикателства на развитието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *