Дейности на проекта

Дейности

Дейност 1:Проучване и популяризиране на швейцарския опит и добри практики в областта на пряката демокрация.

Дейност 2: Оценка на състоянието на пряката демокрация в България

2.1 Анализ на резултатите и ефекта от проведения на 27 януари 2013 год. първи национален референдум.

2.2 Социологическо проучване относно готовността и нагласите на хората за участие в решенията чрез формите на пряката демокрация.

2.3 Разработване на доклад с изводи и препоръки, касаещи резултатите от аналица и проучването и бъдещото приложение на инструментите на пряката демокрация в България.

Дейност 3: Организиране на обучение на октивисти / доброволци от различни райони на страната за оказване на консултантска помощ на граждански групи и организации за прилагане на инструменти и подходи за гражданско участие.

Дейност 4: Събиране, струтуриране и публикуване на уеб-базирана информация и база данни на специално разработен уебсайт за иторията и практическото приложение на формите на пряката демокрация в България, Швейцария и други страни.

4.1 Изработване на онлайн платформа за консултации, експертна помощ и обсъждане на конкретни казуси.

Дейност 5: Информационна и застъпническа кампания

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *