Идеята за създаване

 

СОУ „Братя Петъри Иван Каназиреви“ – гр. Разлог

Дата: 10.11.2014 г.

Училищно самоуправление

1. Какво представлява?

             Ученическото самоуправление ( на английски: Student’s Self-Goverment) или ученически парламентаризъм са всички действия на учениците, свързани с организиране на събития в обществено-културия живот в училище. Ученическо самоуправление винаги се усъществява от определени ученически организации, наричани ученически съвети, парламенти, съюзи. Основната идея е да се даде възможност на учениците сами да организират живота си в училище и в някои случаи – дори да бъдат част от неговото управление.

2. Цели

           Целта е да се съберат дейните, интелигентните и мотивирани ученици в единна общност, обединена около решавани на проблеми в училище и организирането на инициативи от всякакво естество. Цели се обмен на опит, мнение и решения на проблеми от различен обществен характер.

3. Модели на ученическо самоуправление

САЩ е единствената държава, в коята „ученически съвет“ няма нищо общо с ученическо самоуправление, както в целия свят. Ученическият съвет в САЩ е сграда, притежание на училището, където има зали за хранене, игри, фитнес, спорт, медицина и т.н., но няма нищо общо с това учениците да участват в управлението.

Канада е една от държавите, където най-дейно се разпространява ученическото самоуправление. Всеки канадски университет има ученически съюз, в който учениците дори трябва да пращат месечна такса мжду 5$-100$ за дейността на съвета.

Япония е една от малкото страни, където ученическото самоуправление постепенно губи присъствието си. Студенските и ученическите съвети в Япония стимулират единствено културни и спортни събития и то след 1990 година се наблюдава значителен спад в мотивацията на учениците да участват в самоуправлението.

4. Структура на ученическия парламент:

а/ председател

б/ протоколчик

в/ връзка с училищното ръководство и училищния сайт

г/ техническо лице

5. Акценти в работата:

а/ провеждани на анкети по основните проблеми на училището

б/ предожения за промяна пред директора и Педгогическия съвет

в/ идеи за дейност по празничния календар

6. Срещи на Парламента

По предложение на учителят първоначално се правят срещи през седмица на всички представители с цел насоки за работа. Това става понеделник след часа на класа в конферентната зала на училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *