Граници в историята и настоящето

Откритият урок бе проведен по инициатива на ст.експерт по ОНГО към РИО на МОН, град Благоевград госпожа Екатерина Текерска.

Темата на урока бе многообхватна. В интегративния урок бяха включени елементи на история, география, философия.

План на урока – Открит урок по история и цивилизация – Copy