Лекции по инициатива на МКПП

Тихомир Стоянов- обществен възпитател от МКПП гр. Карлово изнесе лекция на тема „Безопасност на децата в Интернет“ и „Стоп на агресията“ пред ученици в прогимназиален етап в ОУ „Райно Попович“.