Европейски ден на спорта в училище

На 27 септември 2019 г. на територията на училищата от цялата страна ще се проведе Европейски ден на спорта в училище. Инициативата е част от мероприятията за отбелязването на Европейската седмица на спорта, а директорите на училищата  ще имат задачата да уведомят и насърчат учителите по физическо възпитание и спорт да участват в събитието.

Европейският ден на спорта в училище ще се провежда под формата на организиране на различни дейности /спортни състезания, танци, демонстрации/, в които да бъдат включени ученици, преподаватели, родители и други участници в рамките на минимум 120 минути.

Нашето училище също се включи в инициативата.

Лекции по инициатива на МКПП

Тихомир Стоянов- обществен възпитател от МКПП гр. Карлово изнесе лекция на тема „Безопасност на децата в Интернет“ и „Стоп на агресията“ пред ученици в прогимназиален етап в ОУ „Райно Попович“.