1-ви ноември

Днес отбелязваме Деня на народните будители – празникът, на който почитаме просветителите, книжовниците и революционерите, изградили националното самосъзнание и ценности на българската нация.
За първи път празникът е отбелязан в Пловдив през 1909 година. Дотогава на тази дата се е празнувал деня на св. Иван Рилски.
През 1922 г. Народното събрание обявява денят за празник на „всички заслужили българи“.

От 1945 година празникът е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.
Днес е и патронният празник на нашето училище! През 1992г то приема името на възрожденския учител Райно Попович!

Ще отбележим събитието с поднасяне на цветя на паметници на видни възрожденци и  концерт, посветен на Деня на будителите!