Ваканцията е към своя край! Време е училищният звънец да ни събере отново!
Скъпи деца, ученици и родители, ръководството на училището Ви кани на откриването на новата учебна 2020/2021 година на 15.09.2020!
Тържеството ще бъде разделено на две части:
1. Учениците от II -VII клас да се явят в училище в 9:00 часа.
2. Децата, учениците от I клас и родителите очакваме в 10:00 часа.

Предвид епидемиологичната обстановка, желателно е при влизане в сградата на училището всички без изключение да са с предпазни маски!

Бъдете здрави! Ще се радваме да ви видим на 15.09!

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО

Министерството на образованието и науката си партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел в изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците.Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция ,;Закрила на детето” с участието на експерти от отдел „киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет -https://dox.abv.bg/download?id=2de4f1c5e1#

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители”- https://roditeli.org/resources/