Отбелязваме Денят на Земята в училище

Денят на Земята – 22 април, е празник в света, отбелязван от над половин милиард души от над 174 държави. Насочен е към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г.

Earh day 2018

Замърсяването с пластмаса е фокусът на международната кампания за Деня на Земята през 2018 г. От отравяне и нарушаване на морската среда до негативно влияние върху човешките хормони, от замърсяване на плажовете до натрупване в каналите и депата – всичко това в резултат от драстичното нарастване на количествата изхвърляни пластмаси, което заплашва оцеляването на нашата планета.  В отговор, кампанията за Деня на Земята 2018  г.  се фокусира върху цялостната промяна на човешката нагласа и поведение относно пластмасите, като целта е иницииране на дейности за значително намаляване на замърсяването с пластмаси.

В училище бе организирана кампания за почистване на тревните площи, завършила с посаждане на дръвче. Учениците от клуб „Посланици на природата“ представиха презентация, посветена на опазването на природата.