Провеждане на общо събрание

На 01.12.2022 г. от 17:00 часа ще се проведе общо събрание за избор на обществен съвет. Каним да вземат участие всички родители и настойници на ученици в нашето училище.

От ръководството

Инициативи по повод патронният празник на ОУ „Райно Попович“

Училището ни празнува своят най-светъл празнит на лична дата.1-ви ноември! За нас работата на учителя е своеобразно събуждане, отваряне на хоризонта, възможност да дадем на учениците сами да изградят бъдещето си!

Дерзайте скъпи учители и ученици!

19.10. 2022 г. – открит урок по история и цивилизации, посветен на първите училища през Възраждането. Място на провеждането – къща-музей „Райно Попович“

21.10.2022 г. – Спортен празник

25.10.2022г. – Откриване на изложба в детският кът на градската библиотека

26.10.2022г. – НАДИГРАВАНЕ 2022

27.10.2022 г. – Пленер по изобразително изкуство  „Циганско лято“

28.10.2022г. – Поднасяне на цветя и тържествено отбелязване на патронният празник на училището

28.10.2022 г. – издаване на брой № 1 на училищен вестник „Даскало“

Родителска среща -08.06.2022 г.

Във връзка с чл. 74, ал 2 от Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  и  изпълнение на дейностите  ще се проведе родителска среща, на 08.06.2022 г. с участието на Асан Яшаров Яшаров-„Медиатор“, бивши ученици от ромски произход , постигнали завидна професионална реализация. Ще бъдат представени постигнатите успехи в резултат от назначения  образователен медиатор, резултати от съвместната работа с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система;

24.05 – Ден на българската просвета и азбука

На този изключително тържествен и важен ден в календара на всяко училище, ние бяхме избрани да организираме градският концерт на общинските училища, посветен на празника.

С какво бяхме различни:

За първи път организирахме „Азбукарска работилничка“, която допълни тържествения концерт с интересни занимания за учениците от всяка възраст.

Нашето участие можете да проследите от видеото.

https://www.facebook.com/1387130950/videos/1853262968200157/

Първокласни поздрави за празника на мама

Първокласниците от ОУ“Райно Попович“ показаха обичта си към своите майки по различен начин, но не се съмняваме, че тя е огромна!

Празничен поздрав и картичички направиха I-ви а клас:

Учениците от I-lви б клас показаха на майките си какво са научили в училище.

 

10.11.2021 г. Изложба на картини на ученици от училището в РУО Пловдив

От 10.11. 2021г. в коридорите на РУО – Пловдив е подредена изложба на ученици от 5,6 и 7 клас на ОУ „Райно Попович“. Ежемесечно изложбата ще се обновява до април 2022г. Поздравления за г-н Румен Читов!