Изложба от пленера „Циганско лято“

На 28.10.2021 г. в Общинска Библиотека „Д-р Иван Богоров“ Карлово, в детски отдел се откри изложбата от пленера „Циганско лято“, който се състоя на 14.10.2021 по повод 60 годишнината от основаването на ОУ „Райно Попович“.
Грамоти получиха всички ученици, взели участие в пленера. Представени са и рисунки на други наши ученици.

27.10 -Надиграване

Като част от събитията по случай 60 години ОУ „Райно Попович“, в училище се проведе надиграване между паралеките с изучаване на хореография ИУЧ и ФУЧ.

 

 

 

 

 

Връзка към видеото от събитието

Връзка към видеото от събитието