Провеждане на общо събрание

На 01.12.2022 г. от 17:00 часа ще се проведе общо събрание за избор на обществен съвет. Каним да вземат участие всички родители и настойници на ученици в нашето училище.

От ръководството