10.11.2021 г. Изложба на картини на ученици от училището в РУО Пловдив

От 10.11. 2021г. в коридорите на РУО – Пловдив е подредена изложба на ученици от 5,6 и 7 клас на ОУ „Райно Попович“. Ежемесечно изложбата ще се обновява до април 2022г. Поздравления за г-н Румен Читов!

Изложба от пленера „Циганско лято“

На 28.10.2021 г. в Общинска Библиотека „Д-р Иван Богоров“ Карлово, в детски отдел се откри изложбата от пленера „Циганско лято“, който се състоя на 14.10.2021 по повод 60 годишнината от основаването на ОУ „Райно Попович“.
Грамоти получиха всички ученици, взели участие в пленера. Представени са и рисунки на други наши ученици.

27.10 -Надиграване

Като част от събитията по случай 60 години ОУ „Райно Попович“, в училище се проведе надиграване между паралеките с изучаване на хореография ИУЧ и ФУЧ.

 

 

 

 

 

Връзка към видеото от събитието

Връзка към видеото от събитието

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

Основно училище “ Райно Попович”, град Карлово Открит интегративен урок музика и хореография по плана на РУО Пловдив

На 25.06.2021 г. в училище с проведе интегративен урок по музика и хореография. Урокът беше част от квалификационния календар на РУО Пловдив. Пресъстваха колеги от други училища в областта. Благодарим на г-жа Бонева, и г-н Иванов за вълнуващото събитие.

Видео от урока

Отбелязваме 60 години от създаването на ОУ „Райно Попович“

По случай празника на училището ни, сме подготвили много изненади!

Една част от тях преминаха успешно:

STEM -звездно приключение „Нека STEM силата бъде с теб!“

Можете да видите видео от събитието като щракнете върху снимката.

Изложба на учениците от училище, посветена на 1-ви юни денят на детето!

Щракнете на плаката, за да видите снимки от изложбата!

Честит празник! Днес е Денят на народните будители!

На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. В този ден се отдава почит на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.

Сред имената на най-почитаните народни будители са Свети Иван Рилски, Владислав Граматик, Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Иван Вазов, Любен Каравелов и други.

Славата на пръв будител на нацията заслужено носи Паисий Хилендарски. Народът ни го знае и почита като Отец Паисий. В далечните времена преди повече от два века и половина, през 1762 г., Паисий Хилендарски написва своята „История Славянобългарска”. Негов пръв следовник е епископ Софроний Врачански. В трудни за българите времена, той пише книги за просвета и работи за политическо освобождение.

Софроний Врачански, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. От 1922 до 1945 г. е общонационален празник. От 1945 г. празникът е отменен и след дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание, на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.

Будителите нямат възраст или време, в което да са актуални. Докато събуждат надежда за бъдеще и създават основи за градеж, те ще се помнят.
Будители днес също има. И може да не се замисляш, но техните примери те заобикалят, крият се във всяко малко добро. Огледай се.. Може да е твоята учителка, твоята баба или дядо, приятел, дал пример с добро, лекар, излекувал твои близки…
Поклон и благодарност, че ги има и ги помним!