Детско полицейско управление отвори врати в нашето училище

В ОУ „Райно Попович“ съвместно с Районно управление „Полиция“ – Карлово стартира проект Детско полицейско управление. Началото на програмата бе дадена на 1 октомври в салона по спорт в училището в присъствие на децата, учителите, представители на РУ „Полиция“ и инспектор от Детска педагогическа стая. Доброволците от 5 б клас с класен ръководител Христина Бонева получиха жилетки, необходими за предстоящата им дейност. Младите „полицаи“ положиха клетва.

През следващите две години учениците ще преминат теоретични и практически занимания по безопасност на движението по пътищата, долекарска помощ, здраве, етика и право, детска полицейска защита. Техен ръководител е ст. инспектор Станимир Кожухаров от РУ – Карлово.

„Целта на тази съвместна програма е ранна превенция, утвърждаване на ценностно отношение към законите и създаване на модели за безопасно поведение у децата“, -каза при откриването на Детското полицейско управление директорът на училището Дарина Стеева.