Родителска среща – 09.05.2018 г.

На 09.05.2018г. от 17.30 часа ще се проведе родителска среща на учениците от VII клас. Ще присъстват представители на професионалните гимназии, които ще представят новите специалности.
Молим родителите за тяхното присъствие.