Изява на клуб „Педя човек – лакът брада“

На 19.11.2018 г. ученици от клуб „Педя човек – лакът брада“ по проект „Приказно пътешествие“, финансиран от ЦОИДУЕМ, гостуваха на първокласниците и членовете на Родителският клуб към Обу „Добри Войников“, с. Победа. Учениците показаха своите артистични умения и с много емоции представиха драматизация на приказката „Най-скъпоценният плод“. Първокласници и родители с интерес изгледаха представлението и изслушаха приказката „Лисица и щъркел“. Децата разбраха, че най-скъпоценния плод е този, който знанието дава на човек.