Изява на клуб „Приказно царство“

На 29.03.2018г. участниците от клуб „Приказно царство“ по проект „Приказно пътешествие“, финансиран от ЦОИДУЕМ, разказаха пред своите съученици и учители приказките: „Приказка за Баба Марта“, „Сливи за смет“, „Когато дядо ходил на училище“ и „Младият рак“. Целта на  празника е да ни припомни за гласа на разказвача, който ние чуваме дори когато четем наум. И през целия дълъг път, който книгата е изминала за хиляди години, от ръкописа, печатната книга до електронното издание, този глас си остава непроменен.

Да приветстваме Баба Марта

Учениците от трети клас които работят по проект „Твоя час”, група „Чета и пиша с фолклора на етносите” и по проект „Приказно пътешествие“, клуб „Интеркултурен празничен календар” към ЦОИДУЕМ подариха мартеници на децата от детската градина и учениците от училището. Приготвиха  кошничка с мартеници и поздравиха децата от детската градина. На общоучилищно тържество посрещнаха Баба Марта с песни, стихове, танци. Тя им разказа различни легенди и им донесе две лястовички:  бяла и черна като ги свърза с легендата за Хан Аспарух. Заедно с децата изработиха на сцената една голяма мартеница, която подариха на директора на училището. Празникът беше изпълнен с приятни емоции.