Изява на клуб „Педя човек – лакът брада“

На 19.11.2018 г. ученици от клуб „Педя човек – лакът брада“ по проект „Приказно пътешествие“, финансиран от ЦОИДУЕМ, гостуваха на първокласниците и членовете на Родителският клуб към Обу „Добри Войников“, с. Победа. Учениците показаха своите артистични умения и с много емоции представиха драматизация на приказката „Най-скъпоценният плод“. Първокласници и родители с интерес изгледаха представлението и изслушаха приказката „Лисица и щъркел“. Децата разбраха, че най-скъпоценния плод е този, който знанието дава на човек.

„Есента – красива и романтична“ представена от клуб „Етнобагри“

На  07.11.2018г. учениците от клуб„ Етнобагри“ към проект „Приказно пътешествие“ посрещнаха във фоайето на III етаж своите гости от клуб „Пътешественик“, клуб „Разкажи ми приказка“ и ЦДО към ПЕ на училището.Те им представиха изложбата си, състояща се от рисунки от занятията, проведени през месец октомври по темите: „Отпечатъци с есенни листа“ и „Рисуване на модели на дрехи със стилизирани листа“. След това в класната стая на IX клас се проведе общо занятие на участниците в клуба и гостите. Последваха три презентации, представени от ръководителя на групата – госпожа Марияна Вълчева. В тях беше показана подготовката на изложбата и художникът Леонид Афремов и неговите уникални творби. Учениците се запознаха с различни техники на рисуване, съобразени с темата. Всички желаещи  се включиха в демонстрация с отпечатване на листа върху две нарисувани дървета. Гостите от клуб „Пътешественик“ получиха награди за техните рисунки на тема „Есен“. Наградите  представляваха рамки за снимки, апликирани с есенни листа.