„Есента – красива и романтична“ представена от клуб „Етнобагри“

На  07.11.2018г. учениците от клуб„ Етнобагри“ към проект „Приказно пътешествие“ посрещнаха във фоайето на III етаж своите гости от клуб „Пътешественик“, клуб „Разкажи ми приказка“ и ЦДО към ПЕ на училището.Те им представиха изложбата си, състояща се от рисунки от занятията, проведени през месец октомври по темите: „Отпечатъци с есенни листа“ и „Рисуване на модели на дрехи със стилизирани листа“. След това в класната стая на IX клас се проведе общо занятие на участниците в клуба и гостите. Последваха три презентации, представени от ръководителя на групата – госпожа Марияна Вълчева. В тях беше показана подготовката на изложбата и художникът Леонид Афремов и неговите уникални творби. Учениците се запознаха с различни техники на рисуване, съобразени с темата. Всички желаещи  се включиха в демонстрация с отпечатване на листа върху две нарисувани дървета. Гостите от клуб „Пътешественик“ получиха награди за техните рисунки на тема „Есен“. Наградите  представляваха рамки за снимки, апликирани с есенни листа.