Изява на клуб „Педя човек – лакът брада“

На 14.02.2018 г. малките  участници от клуб „Педя човек – лакът брада“   по проект „Приказно пътешествие“, финансиран от ЦОИДУЕМ, представиха пред своите съученици и учители своя малък проект – театър на маса приказката: „Червената шапчица“. Малките ученици си обещаха да бъдат приятели на книгите, защото общуването с тях е вълнуващо, дава крила на въображението и мечтите, прави човека по- добър и по- мъдър.