Приказките – неизчерпаем извор на игри

На 24.04.2019г. участниците от клуб „Приказно царство“ по проект „Приказно пътешествие” към ЦОИДУЕМ представиха своя малък проект пред ученици и гости на училището. Те показаха рецитаторските си умения, които бяха по творби на Радой Киров, пяха детската песничка „Принцеси“. Разделени в три отбора участваха в забавни, приказни игри и поздравиха всички присъстващи с танц.

Култура, изкуство и начин на живот в Китай

На 19.04.2019г. се проведе публична изява на клуб „Пътешественик“ по проект „Приказно пътешествие“. Гости бяха децата и учителите от начален етап. Темата бе „Култура, изкуство и начин на живот в Китай“. Учениците представиха презентация по темата, в която се включваха и интересни факти за страната. Изиграха скеч „Китайско семейство“, свързан с начина на избиране на име на дете в Китай. Написаха имената си с китайски йероглифи върху оризова хартия. Публиката също опита да пише на китайски различни послания. Изявата завърши с танц под звуците на весел китайски хип-хоп.

Посещение в библиотеката

В рамките на проект „Приказно пътешествие” по ЦОИДУЕМ възпитаници на Обединено училище „Добри Войников” от клуб „Педя човек – лакът брада” и клуб „Приказно царство”, проведоха изнесено занимание в библиотеката в село Победа към НЧ „Пробуда“ 1896г. Във вълнуващата разходка, библиотекарката Радостина Иванова запозна учениците с дейността на културната институция. Срещата беше част от планираните дейности по проекта и допринесе за съчетаване на полезното с приятното при усвояването на учебния материал. Участниците в двата клуба по интереси преодоляха предизвикателството да четат във верижка непознат текст ‒ откъси от книгата на Дора Габе „Малкият Добруджанец” и приказки от „Старият щърк“ на Константин Константинов.