Маратон на четенето от клуб „Разкажи ми приказка“

На 24.10.2018 г. клуб „Разкажи ми приказка“ по проект „Приказно пътешествие“, финансирам от ЦОИДУЕМ, проведе Маратон по четене, посветен на Националната седмица на четенето. В маратона взеха участие ученици от прогимназиален етап. Всеки клас предварително бе избрал свой представител. Маратонът се ръководеше от ученици от осми клас, участници в проекта. Те засичаха времето за четене и имаха ангажимент да определят победителя. Основният критерий не беше само бързото четене, а правилното и осмислено пресъздаване на прочетеното. Най-добре се представи ученичка от девети клас, която стана и победител в маратона.

Добре дошла прекрасна есен!

Учениците от Клуб „Интеркултурен празничен календар”– четвърти клас работят по проект „Приказно пътешествие” към ЦОИДУЕМ. Те посветиха занятие на есента под надслов „Дарове на есента”. Подредиха изложба по темата като направиха весели кукли от плодове и зеленчуци. Това беше публична изява за клуба.