Пътят към Холокост

Това е доклад, представен на VII Eсенен научно-образователен форум, посветен на квалификациите на учителите и пътя им на професионално развитие. В доклада развивам идеята, че несъмнено квалификациите чрез посещение на автентични места намира широко приложение в практиката и прави часовете наистина интересни и мотивиращи за учениците, както и дава стимул за развитие на критическото мислене и различни умения у учениците.