Да знаем и да помним повече за… Холокост

Това е доклад, посветен на различните инициативи и дейности, свързани с дейността на клуба по проект „Да помним и да знаем“. Проектът се радва на подкрепата на Мемориалната библиотека  в Ню Йорк.