Статии

В настоящата страница са публикуване няколко доклада, свързани с различните дейности и инициативи на клуб „Памет“, посветени на Холокост и социалната справедливост. Друг доклад обръща внимание на факта, че квалификацията на учители по история е задължителен елемент при професионалното израстване и разглежда професионалното ми развитие в периода 2014 до сега, свързано с темата Холокост и социалната справедливост в настоящето.

This page is presenting some articles, connected with the various activities and initiatives done by History club „Memory“, related to the topic of Holocaust and Social Justice.

Another article is dedicated with the teachers’ qualifications as a compulsory part in the professional development and is especially related to my own professional development and dedication to the topic of Holocaust and Social justice from 2014 till now.