Let us know and remember forever!

Това е страницата на проекта, който клуб „Памет“ ще осъществи през учебната 2016-2017 година.

Темата на проекта е свързана с Холокоста и по-специално да се намери мястото на България държава, която спасява своите евреи по време на Втората световна война.

Целта на проекта е запознаване на учениците с интересни и автентични места в България, които са запазени през вековете и говорят за живота и традиции, обичаите и религията на евреите преди Втората световна война, посещение на музеи и музейни експозиции, свързани с Хоколокост и живота на личности, които се обявяват за каузата българските евреи да бъдат спасени.

Учениците, които участват в проекта са от 9 до 12 клас, на доброволен принцип.

Краен продукт на проекта е създаване на малка книжка с основната информация, която учениците ще научат, както и есета, рефлексии и собствено виждане по темата.

Ръководител на проекта е старши учител по история и цивилизация – Соня Крънчева.

План на проекта –