Научна конференция „Иновативни методи на преподаването по философия“

На 13 и 14 април 2018 година Соня Крънчева и Анета Тумбева участваха в научна конференция на тема „Иновативни методи на преподаване по философия“ в Благоевград. Конференцията бе организирана от Философският факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Целта на конференцията бе да покаже, че през призмата на философията могат да се намерят отговори на различни въпроси. Друг акцент, който бе поставен, бе свързан с нови практики и идеи, които учителите прилагат в училищната работа.

Конференцията бе открита от Зам.-Ректорът на ЮЗУ проф. д-р Георги Апостолов, г-н Ивайло Златанов – Началник на РУО Благоевград, проф. д.р Борис Манов – Декан на ФФ в ЮЗУ и доц. д-р Георги Донев  – ръководител Катедра Философия, ФФ в ЮЗУ.

Анета Тумбева и Соня Крънчева участваха с доклад на тема „Холокост – история и философия“, представяха серия от интердисциплинарни уроци, съврзани с темата за Холокост и социалната справедливост, човешките права и свободата.