Българските праведници

В рамките на проект „Да помним за бъдещето“ учениците от клуб „Памет“ от 10.“а“ клас към Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“, град Разлог организираха различни инициативи и дейности, свързани с Холокост и социалната справедливост.

Целта на проекта е запознаването на учениците с историческото минало, свързано с историята на евреите  по време на Втората севтовна война и да се изясни казуса с българските евреи, които са спасени благодарение на силното гражданско общество.

Като част от проектните дейности учениците реализираха пътуване до Кюстендил, където посетиха къща-музей „Димитър Пешев“. Целта на посещението бе да се запознаят отблизо с неговата биография, личност, дейност и съдба. Заедно с това учениците работиха по групи, като всяка една от тях имаше задача да проучи живота на отделните двадесет праведници в България, за да бъде оформена електронна книга.

Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на Фондация ТОЛИ, САЩ.