Среща с учители по история

На 8 юни 2018 година в РИМ- Благоевград бе проведен семинар, посветен на 75 години от спасяването на българските евреи. Семинарът бе организиран от РУО- Благоевград  по идея на ст.експерт по обществени науки, гражданско образование и религия – Екатерина Текерска. 

Гости на събитието бяха г-н Ивайло Златанов – Началник на РУО – Благоевград, г-жа С. Каменова – Милева, главен експерт в Дирекция „ Международно сътрудничество“ към МОН, г-н Яков Джераси – зам.-председател на Израело-българския институт в България и г.н Кирил Алексиев – уредник на Регионален исторически музей- Благоевград. Всички те поздравиха присъстващите учители по история и цивилизация и философски цикъл от областта за идеята за тази среща и възможността за обсъждане на проблема, свързан с Холокост и човешките права в настоящето. Гостите поздравиха всички учители и изразиха възхищението си от работата им, желанието и старанието и затова, че неуморно се борят в настоящето да дават знания и да мотивират съвременното поколение да знаят и да бъдат горди българи.  Тъй като семинарът бе посветен на 75 години от спасяването на българските евреи г-жа Екатерина Текерска представи и шестимата учители от областта, посетили Мемориалния комплекс в памет на жертвите в“Яд Вашем“ в Йерусалим, Израел –  Таня Трапова от Гоце Делчев, понастоящем в София, Анета Тумбева и Соня Крънчева от Разлог, Гюлзара Качанова от Сатовча, Антоянета Сейменска и Николай Куколев от Благоевград.

Самият семинар стартира с презентация, посветена на българските евреи от Благоевград, представена от уредникът на РИМ – Благоевград – г-н Кирил Алексиев, а след товаг-н  Яков Джераси и г-жа Каменова поговориха от нуждата да се говори повече за Холокост и човешките права с учениците, защото темите се преплитат през призмата на настоящето и могат да дадат уроци по морал и изграждане на ценностна система.

В следващите сесии учителите Антоанета Сейменска / учител по история и цивилизациия и география и икономика в ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“/ и Николай Куколев /учител по история и цивилизация в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“/ представиха своите впечатления от обучението си в Яд Вашем в Йерусалим и разказаха интересни факти от своя престой там, свързани както с новите факти и информация, така и лични преживявания.

Учителите Соня Крънчева / учител по история и цивилизация и английски език в СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, град Разлог/,  и Гюлзара Качанова / учител по история и цивилизация в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча“/ споделиха добри практики за свои открити уроци, посветени на темата, извънкласни занимания и дейности, с което показаха на своите колеги, че квалификациите са път към успеха. 

В края на семинара ученичката Моника Митова от ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ прочете и своето есе, с което спечели първо място на V национален ученически литературен конкурс на „Алеф“, град Бургас. С него тя призова всички да не спират да мечтаят, да бъдат добри и да разбират значението на думата „Толерантен“.