Пътят

Информацията, която съм споделила на страницата, е от брошурата „Крехка толерантност“

След нацистката окупация на Полша започва и вълна от арести и погроми. Хиляди евреи са изпратени на принудителна работа и са подложени на всякакви мъчения и унижения. Те са премествани в предназначените за насилствено заселване квартали – гета.

На 20 януари 1942 год. в сградата на Гестапо в Берлин се провежда съвещание, на което се взема зловещото решение за пълното унищожаване на евреите в Европа чрез депортирането им в концентрационни лагери, които започват да функционират като „лагери на смъртта“. В годините на Холокоста загиват около 6 млн. евреи. Нацисткото „окончателно решение“ по еврейския въпрос е престъпление, което няма аналог в човешката история.

Из книгата на Стефан Груев “ Корона от тръни“

“ Ужасяващата мълва се разпространи бързо сред евреите в София, Кюстендил, Пловдив и други градове, и накара сърцата им да замрат. Мълвата гласеше, че омразното Комисарство по еврейските въпроси извършва тайни приготовления за събиране на всички евреи и за предаването им на германците. Когато узнаха за тайния план, Димитър Пешев, подпредседател на Народното събрание, и други членове на парламента, решиха да действат незабавно. И най-лошото – да се предадат българските евреи в ръцете на нацистите – е предотвратено.

Този успех е резултат от съпротивата на българския народ, който в огромното си мнозинство никога не е изпитвал антисемитски чувства, и лично на цар Борис. Нито един български евреин не е депортиран от страната или предаден на германците. Депортираните евреи от Тракия, Македония и Пиротско бяха от т.нар. „нови“ земи, намиращи се под германска юрисдикция, дадени на България за административно управление. Спасяването на българските евреи бе непознато явление за тогавашната почти изцяло покорена Европа.

През 1953 год. в Държавата Израел е създаден мемориалът Яд Вашем, посветен на Холокоста. Една от целите му е да издири и да увековечи паметта на „праведниците на света“ – хора с нееврейски произход, спасили евреи от техните палачи. Досега за праведници да признати над 25000 души от 49 държави, 20 от които са българи.

Списък на праведниците:

 1. Анна Сърчаджиева
 2. Асен Сюичмезов
 3. Рубин Димитров
 4. Младен Иванов
 5. Иван Момчилов
 6. Димитър Пешев
 7. Пловдивски митрополит Кирил
 8. Владимир Куртев
 9. Димо Казасов
 10. Михайл Михайлов
 11. Надежда Василева
 12. д.-р Павел Герджиков
 13. Петър Михалев
 14. Спиро Данков
 15. Софийски митрополит Стефан
 16. Анна Попстефанова
 17. Вера Пасева- Ичкова
 18. д-р Атанас Костов
 19. Станка Стойчева
 20. Васили Иванов