Основни групи евреи

Информацията, която съм споделила на страницата, е от брошурата „Крехка толерантност“

Основни групи евреи в България

Еврейската общност в България е една от най-древните в Европа. Първите сведения за съществуването на еврейско население по българските земи датират отпреди повече от 2000 години. Според времето на заселването им, условно те могат да се разделят на три основни групи:

РОМАНЬОТИ, РОМЕЙСКИ ЕВРЕИ – така се наричат евреите, заселили се в пределите на Балканския полуостров по време на римското и по-късно на византийското господство. След разгрома на юдейската държава през 66-70 г. и разпръскването на евреите по света, започва и масово създаване на еврейски общини. В рамките на днешните български земи се формират най-древните „романьонски общини“. Така се наричат евреите, живеели в Първата и Втората българска държава.

АШКЕНАЗКИ, ЕШКЕНЗКИ ЕВРЕИ – гоненията на евреите в Германия в края на IX век /1096 г./ и опитите за насилственото им покръстване са причина за пораждането на нова изселническа вълна. Част от тези евреи се отправят към Балканите и се заселват.

СЕФАРАДСКИ ЕВРЕИ  – едиктът на испанските крале Фердинанд и Изабела /1492г./ принуждават около 100 000 испански евреи дас е насочат към Балканския полуостров, където българските земи са завладени от Османската империя. Към испанските евреи се присъединяват и португалски и в началото на XVI век в пределите на Османската империя се заселва компактна маса от групата на сефарадите. Те се обединяват в отделни общини извън тези на романьоните и ешкеназките.